artykuł nr 1

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 14/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie ustalania diet radnym gminy oraz zasad zwrotu kosztów podróży

Uchwała Nr 36/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument w DOC. 11.000 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie: powołania członków Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty i Zdrowia

Uchwała Nr 35/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC. 11.000 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie: utworzenia konta środków specjalnych dla Przedszkola Publicznego w Zawadach

Uchwała Nr 33/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC. 22.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 18/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku

Uchwała Nr 32/IV/2003 Rady Gminy w popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument w DOC 15.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: sprzedaży nieruchomości połozonej w Popowie oznaczonej jako działka nr 51/2 o pow. 78 m2

Uchwała Nr 31/Iv/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC. 11.000 KB
artykuł nr 6

Uchwała w sprawie: nabycia działki nr 901/3 o pow. 228 m2, 901/1 o pow. 239 m2, nr 913/1 o pow. 172 m2, nr 913/2 o pow. 649 m2 położonej w Zawadach

Uchwała Nr 30/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC. 11.000 KB
artykuł nr 7

Uchwała w sprawie: nabycia działki nr 211/1 o pow. 5765 m2, nr 212/1 o pow. 2551 m2, nr 213 o pow. 5525 m2 położonej w Popowie

Uchwała Nr 29/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC 11.000 KB
artykuł nr 8

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminy Popów

Uchwała Nr 28/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 r,
Załączniki:
Dokument DOC 11.000 KB
artykuł nr 9

Uchwała w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr 27/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC 14.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała w sprawie: powołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr 26/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC 11.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała w sprawie: Statutu Gminy Popów

Uchwała Nr 24/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC 20.000 KB
artykuł nr 12

Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

UCHWAŁA Nr 34 / IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC 26 KB 25.000 KB
artykuł nr 13

Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

UCHWAŁA Nr 25 / IV /2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC 22 KB 21.500 KB