artykuł nr 1

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” danych o decyzji Wójta Gminy Popów z dnia 27.12.2006 r znak: OŚ. 7624-1/1/06, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Popów_52216Gmina na działce nr ew. gr. 23 w Popowie"

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej "Popów_52216Gmina" na działce nr ew. gr. 23 w Popowie"

Załączniki:
Obwieszczenie 21.000 KB
artykuł nr 2

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - telefonia komórkowa

" Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT-24613 zlokalizowanej na działkach 490/5 i 491/7 w miejscowości Zawady"

Załączniki:
Obwieszczenie 21.000 KB
artykuł nr 3

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Zmiania decyzji o pozwoleniu na budowę dla hali produkcyjnej przetworów z owoców i warzyw oraz majonezu wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej niezbędnymi do funkcjonowania obiektu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Wąsosz Dolny przy ulicy Traugutta 130 na działkach oznaczonych w ewidencji nr 476/2, 424/2, 423 w gminie Popów.

Załączniki:
Informacja 21.000 KB
artykuł nr 4

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Rozbudowa części produkcyjnej obiektu istniejącego o pomieszczenia działu pasteryzacji, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania części strychowej budynku istniejącego dla potrzeb socjalno-bytowych (biuro, część socjalna, pomieszczenia higieniczno-sanitarne), budowie budynku magazynu wyrobów gotowych z poddaszem użytkowym, urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów

Załączniki:
Informacja 20.500 KB
artykuł nr 5

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Budowia stacji bazowej telefonii komórkowej "Popów 52216_Gmina" na działce nr ew. gr. 23 w miejscowości Popów"

Załączniki:
Informacja 21.500 KB
artykuł nr 6

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

                                                                                                        Zawady, 07.09.2006

OŚ. 7624-4/06

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 19 ust.2 pkt. 4a, ust.6,art. 32 ust.2 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627, z późn. zm.)

Informuję:

o zamieszczeniu

w “Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” danych o decyzji Wójta Gminy Popów z dnia 06.09.2006 r znak: OŚ. 7624-4/06, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji paliw z podziemnymi zbiornikami" w ramach większej inwestycji częściowo zrealizowanej pn. "Budowa stacji diagnostycznej, pawilonu sprzedaży, kontenerowej stacji paliw, przyłącza wody, energii elektrycznej i kanalizacji" w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę Nr 265/05 znak AB.B.V-7351/27/05 Starosty Kłobuckiego na działkach o nr ewid. 207/12, 207/13, 207/15, 207/16, 207/17 w miejscowości Popów.

 

Informacje umieszcza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów- bip.popow.akcessnet.net
artykuł nr 7

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

" Rozbudowa przetwórni warzyw i owoców o pomieszczenia socjalno-biurowe, sklep i magazyn na działkach o nr ew. 110/1 i 109/2 w miejscowości Zbory"

Załączniki:
Informacja 20.500 KB
artykuł nr 8

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Urząd Gminy Popów                                                                                             Zawady, 23.06.2006

Zawady ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

OŚ.7624-4/06

 

 

Informacja

 

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r ( Dz. U. 01.62.627 z późn. zm. ), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek Zakładu Handlowo-Usługowego "POLTRANS" Piotr Dębowski Popów 1A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowani

"Budowy stacji paliw z podziemnymi zbiornikami" realizowanej w ramach większej inwestycji pn. "Budowa stacji diagnostycznej, pawilonu sprzedaży, kontenerowej stacji paliw, przyłacza wody, energii elektrycznej i

ach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla kanalizacji".

W Urzędzie Gminy Popów pok. nr 5 w terminie 21 dni od daty zamieszczenia tj. 27.06.2006 r niniejszej informacji w publicznie dostępnym miejscu, można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.

artykuł nr 9

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Urząd Gminy Popów                                                                                                 Zawady, 12.06.2006

Zawady ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

OŚ.7624-3/06

 

 

Informacja

 

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r ( Dz. U. 01.62.627 z późn. zm. ), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek "

P.P.H.U "LEMARK" Zbory ul. Spokojna 29 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla

"

Rozbudowy przetwórni warzyw i owoców o pomieszczenia socjalno-biurowe, sklep i magazyn" na działkach o nr 110/1 i 109/2 w miejscowości Zbory.

W Urzędzie Gminy Popów pok. nr 5 w terminie 21 dni od daty zamieszczenia tj. 13.06.2006 r niniejszej informacji w publicznie dostępnym miejscu, można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.

artykuł nr 10

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Urząd Gminy Popów                                                                                            Zawady, 06.06.2006

Zawady ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

OŚ.7624-6/06

  

Informacja

 

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r ( Dz. U. 01.62.627 z późn. zm. ), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek "Polkomtel" S.A. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

 przedsięwzięcia dla "Stacji bazowej telefonii komórkowej, PLUS GSM nr BT-24613 na działkach nr 490/5 i 491/7 w miejscowości Zawady"

W Urzędzie Gminy Popów pok. nr 5 w terminie 21 dni od daty zamieszczenia tj. 08.06.2006 r niniejszej informacji w publicznie dostępnym miejscu, można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.

artykuł nr 11

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Urząd Gminy Popów                                                                                            Zawady, 30.05.2006

Zawady ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

OŚ.7624-9/05

  

                                                            Informacja

         

W Urzędzie Gminy Popów (pok. nr 5) w terminie 21 dni od daty zamieszczenia tj. 31.05.2006 r niniejszej informacji w publicznie dostępnym miejscu, można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r ( Dz. U. 01.62.627 z późn. Zm. ), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek Zakładu Handlowego “ALTEX” Wąsosz Dolny ul. Traugutta 178, 42-110 Popów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Rozbudowie części produkcyjnej obiektu istniejącego o pomieszczenia działu pasteryzacji, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania części strychowej budynku istniejącego dla potrzeb socjalno bytowych (biuro, część socjalna i pomieszczenia higieniczno sanitarne), budowie budynku magazynu wyrobów gotowych z poddaszem użytkowym, urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów ( m.in. zbiornik bezodpływowy na ścieki)” na działce nr ew. gr. 380 i 381 w Wąsoszu Dolnym.

 

 

 

 

artykuł nr 12

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykaznie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Urząd Gminy Popów                                                             Zawady, 21.02.2006

Zawady ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

OŚ.7624-1/06

 

 

 

Informacja

 

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r ( Dz. U. 01.62.627 z późn. zm. ), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo – Handlowego “ELEKTROMONT” Leszek Gorol sp. j. , 42-289 Woźniki ul. Rynek 9 w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na “Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej “Popów 52216_Gmina”” na działce nr ew. gr. 23 w miejscowości Popów.

W Urzędzie Gminy Popów pok. nr 5 w terminie 21 dni od daty zamieszczenia tj. 22.02.2006 r niniejszej informacji w publicznie dostępnym miejscu, można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.

artykuł nr 13

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” danych o decyzji Wójta Gminy Popów z dnia 02.02.2006 r znak: OŚ. 7624-8/05, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia dla zakładu "Wojna"

Załączniki:
Informacja o wydanej decyzji 20.500 KB