artykuł nr 1

Uchwała Nr 229/XXXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie:  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
Załączniki:
Treść uchwały i regulaminu 70.500 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 248/XXXIX/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.06.2006 r w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Popów na zadanie "Park Marzeń i Rekreacji w Popowie"
Załączniki:
Treść uchwały 44.500 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 247/XXXIX/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.06.2006 r w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należnosci pieniężnych do których nie stosuje sie przepisów ustawy -  ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Załączniki:
Treść uchwały 35.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 246/XXXIX/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.06.2006 r w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie gminy Popów na zakup strojów ludowych i instrumentów dla Zespołu Ludowego "Popowiaczki"
Załączniki:
Treść uchwały 40.000 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 245/XXXIX/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.06.2006 r w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Kamieńszczyźnie
Załączniki:
Treść uchwały 23.500 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 244/XXXIX/2006

Uchwała Rady Gminy z dnia 29.06.2006 r w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pierwsze półrocze
Załączniki:
Treść uchwały 32.500 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 243/XXXIX/2006

Ustawa Rady Gminy Popów z dnia 29.06.2006 r w sprawie: nadania Statutu Urzędu Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 24.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 242/XXXIX/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.06.2006 r w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 44.000 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 241/XXXIX/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.06.2006 r w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały 36.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 240/XXXIX/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.06.2006 r w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zawadach
Załączniki:
Treść uchwały 23.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 239/XXXIX/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.06.2006 r w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popów na lata 2006-2013
artykuł nr 12

Uchwała Nr 224/XXVII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.02.2006 r w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów.
Załączniki:
Treść uchwały 93.500 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 238/XXXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r
Załączniki:
Treść uchwały 32.000 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 237/XXXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
Załączniki:
Treść uchwały 38.000 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 236/XXXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia  2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 161/XXV/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
Załączniki:
Treść uchwały 38.000 B
artykuł nr 16

Uchwała Nr 235/XXXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: wyrażenia woli wspierania inicjatywy przywrócenia Województwa lub utworzenia nowego nowego województwa pod roboczą nazwą Jurajskie
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 234/XXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały 37.000 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr 233/XXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Treść uchwały 39.500 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr 232/XXXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia 2006 r  w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 23.500 KB
artykuł nr 20

Uchwała Nr 231/XXXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 22.000 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr230/XXXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 44.500 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr 228/XXXVIII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 27 kwietnia  2006 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 r

Załączniki:
Treść uchwały 4.281 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr 227/XXXVII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: przyjęcia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
Załączniki:
Treść uchwały 31.000 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr 226/XXXVII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Załączniki:
Treść uchwały 19.500 KB
artykuł nr 25

Uchwała Nr 225/XXXVII/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zawadach
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB