artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 192/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 192/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzienie na 2009 rok.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 191/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 191/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 190/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 190/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2010r.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 189/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 189/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie:gminnego programu profiaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w na 2010 rok

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 188/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 188/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie: Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Aministracyjnego Oświaty Samorządowej w Gminie Popow

artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 187/XXXII/2009

CHWAŁA NR 187/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie:ustalenia wydatkwów w budżecie Gminy Popów, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009r.

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 186/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 186/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2090 w sprawie: przyjęcia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej na rok 2010 rok.

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 185/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 185/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie: budżetu gminy za 2010 rok.

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 184/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 184/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Popów.

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 183/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 183/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 182/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 182/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 181/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 181/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych.

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 180/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 180/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok.

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 179/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 179/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 178/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 178/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie podatku od środków transportowych.

artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 177/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 177/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie podatku od nieruchomości.

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 176/XXXI/2009

W sprawie obiżenia średniej ceny zakupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2010 rok.

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 175/XXX/2009

UCHWAŁA NR 175/XXX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 29.10.2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 174/XXX/2009

UCHWAŁA NR 174/XXX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 29.10.2009 w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 173/XXX/2009

UCHWAŁA NR 173/XXX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 29.10.2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 172/XXX/2009

UCHWAŁA NR 172/XXX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 29.10.2009 w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Popów do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 171/XXX/2009

UCHWAŁA NR 171/XXX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 29.10.2009 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 170/XXX/2009

UCHWAŁA NR 170/XXX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 29.10.2009 w sprawie opłaty miejscowej

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 169/XXX/2009

UCHWAŁA NR 169/XXX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 29.10.2009 w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Popów.

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 168/XXIX/2009

UCHWAŁA NR 168/XXIX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 27.08.2009 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 167/XXIX/2009

UCHWAŁA NR 167/XXIX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 27.08.2009 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 166/XXIX/2009

UCHWAŁA NR 166/XXIX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 27.08.2009 w sprawie zarządzenie wyboru sołtysa

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 165/XXIX/2009

UCHWAŁA NR 165/XXIX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 27.08.2009 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwz

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 164/XXIX/2009

UCHWAŁA NR 164/XXVIX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 27.08.2009 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 163/XXIX/2009

UCHWAŁA NR 163/XXVIX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 27.08.2009 w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

artykuł nr 31

UCHWAŁA NR 162/XXVIII/2009

UCHWAŁA NR 162/XXVIII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 23.07.2009 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomani i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2009r.

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR 161/XXVII/2009

UCHWAŁA NR 161/XXVII/2009 z dnia 25.06.2009 w sprawie zmiany Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego uchwałą nr 107/XVII/2004 Rady Gminy Popów

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR 160/XXVII/2009

UCHWAŁA NR 160/XXVII/2009 z dnia 25.06.2009 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntownej na nieruchomości będącej własnością Gminy Popów

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR 159/XXVI/2009

UCHWAŁA NR 159/XXVI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 25.06.2009 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR 158/XXVII/2009

UCHWAŁA NR 158/XXVII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 25.06.2009 w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidacje Pracowni USG i EKG mieszczących się w Przechodni Specjalistycznej w Kłobucku.

artykuł nr 36

UCHWAŁA NR 157/XXVII/2009

UCHWAŁA NR 157/XXVII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 25.06.2009 w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie GP.

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR 156/XXVII/2009

UCHWAŁA NR 156/XXVII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 25.06.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Popów na 2010 rok funduszu sołeckiego.

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR 155/XXVII/2009

UCHWAŁA NR 155/XXVII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 25.06.2009 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR 154/XXVI/2009

UCHWAŁA NR 154/XXVI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 19.06.2009 w sprawie : zmiany Uchwały Nr 139/XXVI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 27.02.2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popów

artykuł nr 40

UCHWAŁA Nr 148/XXV/2009

UCHWAŁA Nr 148/XXV/2009 Rady Gminy Popów z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

artykuł nr 41

UCHWAŁA NR 153/XXV/2009

UCHWAŁA NR 153/XXV/2009 Rady Gminy Popów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Zawadach.

artykuł nr 42

UCHWAŁA Nr 152/XXV/2009

Uchwała Nr 152/XXV/2009 Rady Gminy Popów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i nadania numerów

artykuł nr 43

UCHWAŁA Nr 151/XXV/2009

UCHWAŁA Nr 151 / XXV / 2009 Rady Gminy Popów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy

artykuł nr 44

UCHWAŁA Nr 150/XXV/2009

UCHWAŁA Nr 150/XXV/2009 Rady Gminy Popów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie : przekazania środków z budżetu Gminy Popów do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach

artykuł nr 45

UCHWAŁA Nr 149/XXV/2009

UCHWAŁA Nr 149 / XXV / 2009 Rady Gminy Popów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.

artykuł nr 46

UCHWAŁA Nr 147/XXV/2009

UCHWAŁA NR 147/ XXV / 2009 Rady Gminy Popów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Kulach.

artykuł nr 47

UCHWAŁA Nr 146/XXV/2009

UCHWAŁA Nr 146 / XXV / 2009 Rady Gminy Popów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowi

artykuł nr 48

UCHWAŁA Nr 145 / XXV/ 2009

Uchwała 145 / XXV/ 2009 Rady Gminy Popów z dnia 23 kwietnia 2009 r w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok

artykuł nr 49

UCHWAŁA Nr 144 /XXIV/ 2009

UCHWAŁA Nr 144 / XXIV / 2009
Rady Gminy Popów
z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie : pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Treść uchwały 22.000 KB
artykuł nr 50

UCHWAŁA Nr 143 /XXIV/ 2009

Uchwała Nr 143 /XXIV/2009
Rady Gminy Popów
Z dnia 27 lutego 2009 rW sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w gminie Popów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Załączniki:
Treść uchwały 21.000 KB
artykuł nr 51

UCHWAŁA Nr 142 /XXIV/ 2009

Uchwała Nr 142/XXIV/09
Rady Gminy Popów
Z dnia 27 lutego 2009W sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w gminie Popów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 52

UCHWAŁA Nr 141 /XXIV/ 2009

Uchwała Nr 141/XXIV/2009
Rady Gminy Popów
z dnia 27lutego 2009 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Popów
Załączniki:
Treść uchwały 25.500 KB
artykuł nr 53

UCHWAŁA Nr 140 /XXIV/ 2009

UCHWAŁA Nr 140/XXIV/2009
Rady Gminy Popów
z dnia 27 lutego 2009 roku


w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2009 rok
Załączniki:
Treść uchwały 64.000 KB
artykuł nr 54

UCHWAŁA Nr 139 / XXIV / 2008

UCHWAŁA Nr 139/XXIV/ 2009
Rady Gminy Popów z dnia 27.02.2009


w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popów
Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
artykuł nr 55

UCHWAŁA Nr 138 / XXIV / 2008

UCHWAŁA Nr 138 / XXIV / 2009
Rady Gminy Popów
z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.
Załączniki:
Treść Uchwały 52.000 KB
artykuł nr 56

UCHWAŁA Nr 137 / XXIV / 2008

Uchwała Nr 137/XXIV/2009
Rady Gminy Popów
z dnia 27 lutego 2009 r

W sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Załączniki:
Treść uchwały 21.500 KB
artykuł nr 57

UCHWAŁA Nr 136 / XXIV / 2008

U c h w a ł a Nr 136/XXIV /2009
Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2009 r.


W sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
Załączniki:
Treść uchwały 73.000 KB
artykuł nr 58

UCHWAŁA Nr 135 / XXIII / 2008

UCHWAŁA Nr 135 / XXIII / 2008
Rady Gminy Popów
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie : ustalenia wydatków w budżecie Gminy Popów, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r
Załączniki:
Treść Uchwały 33.500 KB
artykuł nr 59

UCHWAŁA Nr 134 / XXIII / 2008

UCHWAŁA Nr 134 / XXIII / 2008
Rady Gminy Popów
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie : pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Treść Uchwały 39.000 KB
artykuł nr 60

UCHWAŁA Nr 132 / XXIII / 2008

UCHWAŁA NR 132/XXIII/2008
Rady Gminy Popów
z dnia 30 grudnia 2008roku


W sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2009 r
Załączniki:
Treść Uchwały 20.000 KB
Załącznik nr 1 27.500 KB
Załącznik nr 2 28.000 KB
Załącznik nr 3 34.000 KB
artykuł nr 61

UCHWAŁA Nr 117/XXI /2008

Uchwała Nr 117/XXI /2008
Rady Gminy Popów
z dnia 27 listopada 20008r
w sprawie : podatku od nieruchomości
Załączniki:
Treść uchwały 50.000 KB
deklaracja. rolny 62.000 KB
deklaracja -nierch. 54.000 KB
deklaracja - lesny 38.000 KB
artykuł nr 62

UCHWAŁA Nr 123 / XXI / 2008

U c h w a ł a Nr 123 / XXI / 2008
Rady Gminy Popów
z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Popów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB
artykuł nr 63

UCHWAŁA Nr 129 / XXIII / 2008

UCHWAŁA Nr 129/XXIII/2008
Rady Gminy Popów
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2009 rok
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 B
Załącznik do uchwały 0.000 B
artykuł nr 64

Uchwała Nr 130 /XXIII/ 2008

Uchwała Nr 130/XXIII/2008

Rady Gminy Popów
z dnia 30 grudnia 2008 r

w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Popów


Załączniki:
Treść uchwały 12.202 KB
artykuł nr 65

UCHWAŁA Nr 128 / XXIII / 2008

UCHWAŁA Nr 128 / XXIII / 2008
Rady Gminy Popów

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie : przyjęcia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Załączniki:
Treść uchwały 32.500 KB
artykuł nr 66

UCHWAŁA Nr 127 / XXII / 2008

obrazek
UCHWAŁA Nr 127 / XXIII / 2008
Rady Gminy Popów
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.
Załączniki:
Treść uchwały 42.500 KB
artykuł nr 67

UCHWAŁA Nr 126 / XXII / 2008

Uchwała Nr 126 /XXIII /2008

Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie : budżetu gminy na 2009 rok.
Załączniki:
Treść uchwały 108.500 KB
Załączniki do Uchwały Budżetowej 381.500 KB
artykuł nr 68

UCHWAŁA Nr 125 / XXII / 2008

UCHWAŁA Nr 125 / XXII / 2008
Rady Gminy Popów
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.
Załączniki:
Treść uchwały 25.500 KB
artykuł nr 69

UCHWAŁA Nr 124 / XXII / 2008

UCHWAŁA Nr 124 / XXII / 2008
Rady Gminy Popów
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.
Załączniki:
Treść uchwały 80.500 KB
artykuł nr 70

UCHWAŁA Nr 122 / XXI / 2008

UCHWAŁA NR 122/XXI/2008
Rady Gminy Popów
z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Dębiu.
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB
artykuł nr 71

UCHWAŁA Nr 121 / XXI / 2008

UCHWAŁA Nr 121 / XXI / 2008
Rady Gminy Popów
z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie : pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
Załączniki:
Treść uchwały 38.000 KB
artykuł nr 72

UCHWAŁA Nr 120 / XXI / 2008

Uchwała Nr 120 / XXI / 2008
Rady Gminy Popów
z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok.
Załączniki:
Załącznik 39.500 KB
artykuł nr 73

UCHWAŁA Nr 118 / XXI / 2008

UCHWAŁA Nr 118 / XXI / 2008
Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie : podatku od środków transportowych
Załączniki:
Treść uchwały 83.500 KB
załącznik DT1 122.956 KB
załącznik DT 1a 98.802 KB
artykuł nr 74

UCHWAŁA Nr 116 / XX/ 2008

UCHWAŁA Nr 116 / XX / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie : zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Załączniki:
Treść Uchwały 35.000 KB
artykuł nr 75

UCHWAŁA Nr 115 / XX/ 2008

UCHWAŁA Nr 115 / XX / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 20 listopada 2008 roku

 

w sprawie : pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Treść Uchwały 38.500 KB
artykuł nr 76

UCHWAŁA Nr 113 / XIX/ 2008

UCHWAŁA Nr 113 / XIX / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie : zmiany uchwały 79/XII/2007 Rady gminy Popów z dnia 28.12.2007 r

zmienionej uchwałą 100/XVI/2008 z dnia 26.06.2008 r.

Załączniki:
Treść Uchwały 79.000 KB
artykuł nr 77

UCHWAŁA Nr 112 / XIX/ 2008

Uchwała Nr 112./ XIX /2008

Rady Gminy Popów

Z dnia 30 października 2008 roku

W sprawie: desygnowania przedstawiciela gminy do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia

Załączniki:
Treść Uchwały 19.500 KB
artykuł nr 78

UCHWAŁA Nr 111 / XIX/ 2008

  UCHWAŁA Nr 111 / XIX / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść Uchwały 33.500 KB
artykuł nr 79

UCHWAŁA Nr 110 / XVIII/ 2008

UCHWAŁA Nr 110 / XVIII / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 8 października 2008 roku

 w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść Uchwały 80.000 KB
artykuł nr 80

UCHWAŁA Nr 109 / XVII/ 2008

UCHWAŁA Nr 109 / XVII / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.

Załączniki:
Treść Uchwały 83.000 KB
artykuł nr 81

UCHWAŁA Nr 108 / XVII/ 2008

UCHWAŁA Nr 108 / XVII/ 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie : pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Treść Uchwały 39.000 KB
artykuł nr 82

UCHWAŁA Nr 107 / XVII/ 2008

UCHWAŁA Nr 107 / XVII / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

  w sprawie : pomocy finansowej dla Gminy Kruszyna

Załączniki:
Treść uchwały 39.500 KB
artykuł nr 83

UCHWAŁA Nr 106 / XVII/ 2008

UCHWAŁA Nr 106 / XVII/ 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie : pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Treść Uchwały 39.000 KB
artykuł nr 84

UCHWAŁA Nr 105 / XVII/ 2008

UCHWAŁA Nr 105 / XVII / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie : pomocy finansowej dla Miasta Blachownia

Załączniki:
Treść Uchwały 39.000 KB
artykuł nr 85

UCHWAŁA Nr 104 / XVII/ 2008

UCHWAŁA Nr 104 / XVII / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie : pomocy finansowej dla Gminy Herby

Załączniki:
Treść Uchwały 39.000 KB
artykuł nr 86

UCHWAŁA Nr 103 / XVII/ 2008

UCHWAŁA Nr 103 / XVII / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść Uchwały 34.500 KB
artykuł nr 87

UCHWAŁA Nr 102 / XVII/ 2008

obrazek
Treść uchwały

UCHWAŁA Nr 102 / XVII / 2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie : zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Załączniki:
Treść Uchwały 36.500 KB
artykuł nr 88

UCHWAŁA Nr 101 / XVI/ 2008

U c h w a ł a Nr 101/XVI/2008

 Rady Gminy Popów

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

przyjętego uchwałą Nr 107/XVIII/2004 Rady Gminy Popów

 

Załączniki:
Treść Uchwały 16.500 KB
artykuł nr 89

UCHWAŁA Nr 100 / XVI/ 2008

UCHWAŁA Nr 100 / XVI / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie : zmiany uchwały 79/XII/2007 Rady gminy Popów z dnia 28.12.2007 r.

 

Załączniki:
Treść Uchwały 69.500 KB
artykuł nr 90

UCHWAŁA Nr 99 / XVI/ 2008

UCHWAŁA Nr 99 / XVI / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.

Załączniki:
Treść Uchwały 31.000 KB
artykuł nr 91

UCHWAŁA Nr 98 / XV/ 2008

UCHWAŁA Nr 98 / XV / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Załączniki:
Treść Uchwały 36.000 KB
artykuł nr 92

UCHWAŁA Nr 97 / XV/ 2008

UCHWAŁA Nr 97 / XV / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.

Załączniki:
Treść Uchwały 44.500 KB
artykuł nr 93

UCHWAŁA Nr 96 / XV/ 2008

UCHWAŁA Nr 96 / XV / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 13 maja 2008 roku

 

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.

Załączniki:
Treść Uchwały 63.000 KB
artykuł nr 94

UCHWAŁA Nr 95 / XV/ 2008

UCHWAŁA NR 95/XV/2008

Rady Gminy Popów

z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Popowie.

 

Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB
artykuł nr 95

UCHWAŁA Nr 94 / XIV/ 2008

UCHWAŁA Nr 94 / XIV /2008

Rady Gminy Popów

Z dnia 24 kwietnia 2008 roku

W sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 21.500 KB
artykuł nr 96

UCHWAŁA Nr 93 / XIV/ 2008

UCHWAŁA Nr 93 / XIV / 2008

Rady Gminy Popów

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.

Załączniki:
Treść Uchwały 38.500 KB
artykuł nr 97

UCHWAŁA Nr 92 / XIV/ 2008

Uchwała Nr 92/XIV/2008

Rady Gminy Popów

  z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Popowie za rok 2007.

Załączniki:
Treść uchwały 21.500 KB
Załącznik 22.500 KB
artykuł nr 98

UCHWAŁA Nr 91 / XIV/ 2008

Uchwała Nr 91/XIV/2008

Rady Gminy Popów

z dnia 24. kwietnia 2008 roku

 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej mienie gminne

Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 99

UCHWAŁA Nr 90 / XIV/ 2008

Uchwała 90 / XIV /2008

Rady Gminy Popów 

z dnia 24 kwietnia 2008 r

w sprawie : przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok

Załączniki:
Treść uchwały 4.317 KB
artykuł nr 100

UCHWAŁA Nr 89 / XIII/ 2008

Uchwała Nr 89/XIII/2008 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej mienie gminne

Załączniki:
Treść Uchwały 25.500 KB
artykuł nr 101

UCHWAŁA Nr 88 / XIII/ 2008

UCHWAŁA Nr 88 / XIII / 2008 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.

Załączniki:
Treść Uchwały 50.000 KB
artykuł nr 102

UCHWAŁA Nr 87 / XIII/ 2008

UCHWAŁA NR 87/ XIII / 2008 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Popów

Załączniki:
Treść Uchwały 21.500 KB
artykuł nr 103

UCHWAŁA Nr 86 / XIII/ 2008

UCHWAŁA Nr 86/XIII/2008 Rady Gminy Popówz dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie : zniesienia nazwy osady Popów Parcela w gminie Popów

Załączniki:
Treść Uchwały 30.500 KB
artykuł nr 104

UCHWAŁA Nr 85 / XIII/ 2008

Uchwała nr 85 / XIII / 2008 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie: współfinansowania przygotowania projektu: systemu elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego  “E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego”

 

Załączniki:
Treść Uchwały 20.500 KB
artykuł nr 105

UCHWAŁA Nr 84 / XIII/ 2008

Uchwała Nr 84/XIII/2008 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu “Historia i kultura Gmin dolnej Liswarty".

Załączniki:
Treść Uchwały 21.000 KB
artykuł nr 106

UCHWAŁA Nr 83 / XIII/ 2008

UCHWAŁA Nr 83 / XIII / 2008 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie : pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

Załączniki:
Treść Uchwały 38.000 KB
artykuł nr 107

UCHWAŁA Nr 82 / XIII/ 2008

UCHWAŁA Nr 82 / XIII/ 2008

w sprawie : pomocy finansowej dla

Rady Gminy Popówz dnia 28 lutego 2008 roku Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Załącznik 39.000 KB