Rejestr zmian strony BIP:

101. Data: 2018-02-05 10:04
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 245/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
102. Data: 2018-02-05 10:02
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 244/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
103. Data: 2018-02-05 10:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
104. Data: 2018-02-05 10:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
105. Data: 2018-02-05 09:58
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 243/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
106. Data: 2018-02-05 09:57
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 243/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
107. Data: 2018-02-05 09:55
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 242/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
108. Data: 2018-02-05 09:55
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 242/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
109. Data: 2018-02-05 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
110. Data: 2018-02-05 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra