Rejestr zmian strony BIP:

111. Data: 2018-07-17 12:03
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
112. Data: 2018-07-16 10:01
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O G Ł O S Z E N I E
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
113. Data: 2018-07-16 09:59
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O G Ł O S Z E N I E
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
114. Data: 2018-07-16 09:54
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O G Ł O S Z E N I E
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
115. Data: 2018-07-16 09:53
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: O G Ł O S Z E N I E
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
116. Data: 2018-07-12 09:36
Dział: Urząd > Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
117. Data: 2018-07-12 09:33
Dział: Urząd > Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
118. Data: 2018-07-10 10:17
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 284/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
119. Data: 2018-07-10 10:15
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 281/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
120. Data: 2018-07-10 10:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 280/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra