Rejestr zmian strony BIP:

111. Data: 2018-02-05 09:39
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 240/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 235/XXXVIII/2017
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
112. Data: 2018-02-05 09:38
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 240/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 235/XXXVIII/2017
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
113. Data: 2018-02-05 09:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 239/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
114. Data: 2018-02-05 09:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 239/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
115. Data: 2018-02-05 09:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
116. Data: 2018-02-05 09:21
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
117. Data: 2018-02-05 09:21
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
118. Data: 2018-02-05 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 237/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
119. Data: 2018-02-05 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 237/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
120. Data: 2018-02-05 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 237/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra