Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2018-06-01 11:55
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
122. Data: 2018-06-01 11:54
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
123. Data: 2018-06-01 11:54
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
124. Data: 2018-06-01 08:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 276/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
125. Data: 2018-06-01 08:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 276/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
126. Data: 2018-06-01 08:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 274/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
127. Data: 2018-06-01 08:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 274/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
128. Data: 2018-06-01 08:27
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 273/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
129. Data: 2018-06-01 08:27
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 273/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
130. Data: 2018-06-01 08:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 272/XLV/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra