Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2017-08-24 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro > 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Wykonanie: Monika Kowalczyk
122. Data: 2017-08-24 07:52
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OKÓLNIK - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory
Wykonanie: Monika Kowalczyk
123. Data: 2017-08-24 07:50
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OKÓLNIK - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady
Wykonanie: Monika Kowalczyk
124. Data: 2017-08-21 14:42
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
125. Data: 2017-08-21 14:42
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
126. Data: 2017-08-21 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA, BUDOWA STOŁÓWKI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM ORAZ BUDOWA DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA"
Wykonanie: Monika Kowalczyk
127. Data: 2017-07-28 09:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLARZE"
Wykonanie: Monika Kowalczyk
128. Data: 2017-07-27 16:19
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFXIII.7820.25.2016 z dnia 19 lipca 2017 r.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
129. Data: 2017-07-27 16:17
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFXIII.7820.25.2016 z dnia 19 lipca 2017 r.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
130. Data: 2017-07-27 16:17
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFXIII.7820.25.2016 z dnia 19 lipca 2017 r.
Wykonanie: Monika Kowalczyk