Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2018-03-01 11:10
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POPÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
122. Data: 2018-03-01 11:10
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POPÓW
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
123. Data: 2018-03-01 11:03
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
124. Data: 2018-03-01 11:03
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
125. Data: 2018-02-27 13:14
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Szkolenie z płatności bezpośrednich
Wykonanie: Kamil Krawczyk
126. Data: 2018-02-27 08:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO DLA OSP RĘBIELICE KRÓLEWSKIE"
Wykonanie: Monika Kowalczyk
127. Data: 2018-02-23 13:28
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 22 lutego 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
128. Data: 2018-02-23 13:27
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 22 lutego 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
129. Data: 2018-02-23 13:26
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 22 lutego 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
130. Data: 2018-02-23 13:25
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 22 lutego 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk