Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2018-02-05 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: Kamil Krawczyk
122. Data: 2018-02-05 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: Kamil Krawczyk
123. Data: 2018-02-05 09:02
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 236/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
124. Data: 2018-02-05 09:02
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 236/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
125. Data: 2018-02-05 08:56
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 235/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
126. Data: 2018-02-05 08:56
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 235/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
127. Data: 2018-02-05 08:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 234/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
128. Data: 2018-02-05 08:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 234/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
129. Data: 2018-02-05 08:52
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
130. Data: 2018-02-05 08:52
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra