Rejestr zmian strony BIP:

21. Data: 2018-05-07 09:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w msc. Wąsosz Górny, gmina Popów"
Wykonanie: Monika Kowalczyk
22. Data: 2018-05-07 08:08
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2017 ROK
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
23. Data: 2018-05-07 08:07
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2017 ROK
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
24. Data: 2018-04-30 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o rozstrzygnięciu zaproszenia do składania ofert na zadanie pod nazwą: "Malowanie i remont elewacji zewnętrznej budynku OSP w msc. Rębielice Królewskie
Wykonanie: Monika Kowalczyk
25. Data: 2018-04-30 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert
Wykonanie: Monika Kowalczyk
26. Data: 2018-04-30 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert
Wykonanie: Monika Kowalczyk
27. Data: 2018-04-30 12:52
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
28. Data: 2018-04-30 12:51
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
29. Data: 2018-04-30 12:50
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2017 ROK
Wykonanie: Monika Kowalczyk
30. Data: 2018-04-30 09:01
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2017 ROK
Wykonanie: Monika Kowalczyk