Rejestr zmian strony BIP:

21. Data: 2018-07-10 10:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 280/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
22. Data: 2018-07-10 10:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 280/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
23. Data: 2018-07-10 10:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 279/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
24. Data: 2018-07-10 10:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały Rady > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 279/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
25. Data: 2018-07-10 08:51
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
26. Data: 2018-07-10 08:50
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
27. Data: 2018-07-10 08:50
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
28. Data: 2018-07-05 08:54
Dział: Urząd > Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
29. Data: 2018-07-05 08:53
Dział: Urząd > Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
30. Data: 2018-07-05 08:48
Dział: Urząd > RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra