Rejestr zmian strony BIP:

71. Data: 2018-03-23 09:44
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.25.2018 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2018.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
72. Data: 2018-03-23 09:43
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.25.2018 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2018.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
73. Data: 2018-03-23 09:43
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.25.2018 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2018.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
74. Data: 2018-03-23 09:42
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.25.2018 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2018.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
75. Data: 2018-03-22 11:45
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zostań Urzędnikiem Wyborczym
Wykonanie: Kamil Krawczyk
76. Data: 2018-03-22 10:32
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zostań Urzędnikiem Wyborczym
Wykonanie: Kamil Krawczyk
77. Data: 2018-03-22 10:31
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zostań Urzędnikiem Wyborczym
Wykonanie: Kamil Krawczyk
78. Data: 2018-03-22 10:28
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zostań Urzędnikiem Wyborczym
Wykonanie: Kamil Krawczyk
79. Data: 2018-03-20 10:18
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan działań krótkoterminowych (PDK)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
80. Data: 2018-03-20 10:17
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan działań krótkoterminowych (PDK)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra