Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 974

1. Data: 2010-02-26 14:27
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2. Data: 2010-02-26 12:46
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3. Data: 2010-02-26 12:44
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów
Wykonanie: Kamil Krawczyk

powrót