artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: "Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w msc. Wąsosz Górny, gmina Popów"

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu159.886 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia OSP Wąsosz687.291 KB
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy21.281 KB
Załacznik nr 2 - Wzór Oświadczenia Wykonawcy17.776 KB
Załacznik nr 3 - Wzór Oświadczenia Wykonawcy18.541 KB
Załacznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej15.069 KB
Załacznik nr 5 - Wzór Oświadczenia Wykonawcy17.014 KB
Załacznik nr 6 - Wzór umowy674.296 KB
Załącznik nr 7 - Wzór wykazu robót budowlanych19.010 KB
Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób16.584 KB
Przedmiary robót800.564 KB
Dokumentacja techniczna cz. 19.488 MB
Dokumentacja techniczna cz. 28.778 MB
Dokumentacja techniczna cz. 28.778 MB
Odpowiedzi na pytania - Wykonawca A z dn. 25.01.2018 r.459.502 KB
Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej107.733 KB
Odpowiedzi na pytania z dnia 30 stycznia 2018 - Wykonawca B393.723 KB
Odpowiedzi na pytania z dnia 30 stycznia 2018 - Wykonawca C432.962 KB
Odpowiedzi na pytania z dnia 30 stycznia 2018 - Wykonawca D425.223 KB
Odpowiedzi na pytania z dnia 02 lutego 2018 - Wykonawca E709.064 KB
Plan zagospodarowania działki1.682 MB
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 06.02.2018 O GODZ. 10:15 DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE: Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w msc. Wąsosz Górny, gmina Popów78.475 KB
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą1.171 MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.893 MB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia112.135 KB