artykuł nr 51

Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. merytorycznych projektu o nazwie "Przedszkola marzeń w gminie Popów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

artykuł nr 52

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich

obrazek
Załączniki:
Treść ogłoszenia40 KB
artykuł nr 53

Nabór na stanowisko Sekretarz Gminy Popów

artykuł nr 54

Informacja o wyniku konkursów na: asystenta ds. merytorycznych, specjalistę ds. ewaluacji, kierownika projektu, asystenta ds. finansowych, specjalistów ds. rekrutacji

obrazek
Załączniki:
Treść informacji102 KB
artykuł nr 55

Informacja o wyniku konkursów na: asystenta ds. merytorycznych, specjalistę ds. ewaluacji, kierownika projektu, asystenta ds. finansowych, specjalistów ds. rekrutacji

obrazek
Załączniki:
Treść informacji115 KB