artykuł nr 56

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT

artykuł nr 57

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 58

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie

artykuł nr 59

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zawadach

artykuł nr 60

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko podinspektora ds. budownictwa i ochrony środowiska