artykuł nr 76

dot:nabór na stanowisko pracy Inspektor ds. księgowości podatkowej

artykuł nr 77

Nabór na stanowisko pracy Inspektor ds. księgowości podatkowej

Załączniki:
Informacja o naborze23 KB
artykuł nr 78

dotyczy: nabór na stanowisko Inspektor ds. windykacji należności i alimentacji

 

Dot. naboru na nowo tworzone stanowisko urzędnicze

 

 

  Na podstawie art. 3d  ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) informuję, że w wyniku procedury naboru na nowo tworzone stanowisko urzędnicze – Inspektor d / s windykacji należności i alimentacji wybrano Panią Edytę Ślusarczyk zam. Popów Parcela

 

U z a s a d n i e n i e

 

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatek na stanowisko Inspektor d / s windykacji należności i alimentacji została wybrana Pani Edyta Ślusarczyk , która wykazała większą wiedzę fachową  i otrzymała większą ilość punktów.

 

 

Zawady, dnia 30.06.2008 r.

 

  Podpisał:

 

  Wójt Gminy

   Bolesław Świtała

 

artykuł nr 79

dotyczy: nabór na stanowisko Inspektor ds. windykacji należności i alimentacji

Zawady dnia 25.06.2008r

 

W związku z ogłoszonym naborem na nowo tworzone stanowisko urzędnicze - inspektor d/s windykacji należności i alimentacji ( zamieszczonego na stronie internetowj Urzędu Gminy Popów bip.popow.akcessnet.net i tablicy ogłoszeń w dniu 06.06.2008r na podstawie art. 3b ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./) podaje się listę osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu naboru.

Są to:

1. Kowalczyk Małgorzata - Wąsosz Górny ul. Powstańców 77

2. Ślusarczyk Edyta - Popów Parcela 59

 

Zaprasza się w/w osoby do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 30.06.2008r o godz. 12.00 w sali nr 10 Urzędu Gminy.

 

  Podpisał

 Wójt Gminy

  Bolesław Świtała

 

 

 

 

artykuł nr 80

Dot. naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej

Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

  Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) informuję, że w wyniku procedury     naboru  na      wolne   stanowisko  urzędnicze:

    Kierownik    Gminnego  Zespołu  Ekonomiczno   -   Administracyjnego     Oświaty     Samorządowej      wybrano :

  Pana Krzysztofa  Moczka, zam. Popów.

   U z a s a d n i e n i e

 W wyniku przeprowadzonego naboru kandydata na stanowisko Kierownik Gminnego Zespołu   Ekonomiczno    Administracyjnego   Oświaty   Samorządowej został wybrany

Pan  Krzysztof Moczek.

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową i doświadczenie na stanowisku kierowniczym został uznany za osobę spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

 

    WÓJT  

  Bolesław Świtała