artykuł nr 41

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT

artykuł nr 42

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 43

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie

artykuł nr 44

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zawadach

artykuł nr 45

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko podinspektora ds. budownictwa i ochrony środowiska