artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 13 grudnia 2016 roku

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 12 grudnia 2016 roku

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 roku

artykuł nr 4

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W RĘBIELICACH KRÓLEWSKICH

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2012 r., poz. 951; Dz.U. z 2012 r., poz. 1513) Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez Powiatową  Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

 

Rębielice Królewskie badanie listopad 2016

 

artykuł nr 5

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Popów

 

Urząd Gminy Popów przystąpił do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Popów”. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą stanowić podstawę do ubiegania się o dotacje z zakresu m.in.: walki z niską emisją, energooszczędności infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu.

Chcąc zaprezentować Państwu podstawowe założenia tego dokumentu oraz zaprezentować potencjalne możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych zapraszamy serdecznie naszych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 15 30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Popów