artykuł nr 36

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.4201.6.2016.AS2.12 z dnia 2 czerwca 2017 roku

artykuł nr 37

OBWIESZCZENIE dot. inwestycji "Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów"

Załączniki:
Treść obwieszczenia64 KB
artykuł nr 38

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Na podstawie § 17 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) oraz wyników badań laboratoryjnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku wydaje ocenę o jakości wody dla ujęcia , studnia, Rębielice Królewskie, ul. Szkolna

OCENA JAKOŚCI WODY

artykuł nr 39

INFORMACJA

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniu 25 maja 2017 r. Urząd Gminy Popów będzie czynny od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Załączniki:
INFORMACJA84 KB
artykuł nr 40

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na: „Budowie rurociągu zasilającego sieć wodociągową w wodę ze studni głębinowej"

Załączniki:
Treść obwieszczenia45 KB
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013