artykuł nr 46

Obwieszczenie znak: GN.683.161.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr ewid. 159/19, obręb Annolesie, gmina Popów

artykuł nr 47

Obwieszczenie znak: GN.683.162.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr ewid. 159/25, obręb Annolesie, gmina Popów

artykuł nr 48

Obwieszczenie znak: GN.683.163.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr ewid. 159/29, obręb Annolesie, gmina Popów

artykuł nr 49

Obwieszczenie znak: GN.683.164.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr ewid. 159/31, obręb Annolesie, gmina Popów

Załączniki:
Gn.683.164.2019FG70 KB
artykuł nr 50

Obwieszczenie znak: GN.683.165.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr ewid. 159/33, obręb Annolesie, gmina Popów

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013