artykuł nr 1

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka 8/1 i 46/1 obr. Annolesie

artykuł nr 2

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka 72/1 obr. Annolesie

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów

artykuł nr 4

Informacja o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Popów

artykuł, nr 5

Zawiadomienie dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w jednostce ewidencyjnej Popów, obręb Płaczki, oznaczoną jako działka nr 112/2 o powierzchni 0,0199 ha

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2021-02-22