artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.182.2023 WÓJTA GMINY POPÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 ROKU W SPRAWIE WYZNACZENIA DNIA WOLNEGO OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY POPÓW.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o zwołaniu LXVI Sesji Rady Gminy Popów w dniu 21 grudnia 2023 roku.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego GN.683.014.2022.TP z dnia 04.12.2023 roku

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o zwołaniu LXV, a XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów w dniu 05.12.2023 roku