artykuł nr 6

Stanowisko ds. płac, podatku VAT i windykacji

Edyta Ślusarczyk - pokój 21

tel. wew. 214

artykuł nr 7

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Anna Chamara - Pyrak - pokój 22

tel. wew. 218

artykuł nr 8

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Justyna Leśko - pokój 22

tel. wew. 218