artykuł nr 1

Sekretarz, Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Justyna Bednarska

tel. wew. 203

artykuł nr 2

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Paweł Grzyb - pokój 16

tel. wew. 208

artykuł nr 3

Stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Geodezji

Wojciech Konieczny - pokój 25

tel. wew. 215

artykuł nr 4

Stanowisko ds. budownictwa

Agnieszka Matyszczak - pokój 26

tel. wew. 216

artykuł nr 5

Stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych

Aneta Uźniak - pokój 26

tel. wew. 216