artykuł nr 1

Asystent ds. administracyjnych ochrony środowiska

Katarzyna Brzęczek - pokój 19

tel. wew. 216

artykuł nr 2

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Paweł Grzyb - pokój 10

tel. wew. 240

artykuł nr 3

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Wojciech Konieczny - pokój 18

tel. wew. 215

artykuł nr 4

Stanowisko ds. budownictwa

Ilona Banaszczyk - pokój 19

tel. wew. 216

artykuł nr 5

Stanowisko ds. inwestycji

Monika Kowalczyk - pokój 19

tel. wew. 216