artykuł nr 1

Zarządzenie ZW Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie: w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów

artykuł nr 2

Zarządzenie ZW Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr ZW.0050.24.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów

artykuł nr 4

Zarządzenie ZW Nr 0050.22 .2021 Wójta Gminy Popów z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr ZW.0050.21.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Popów i stosowania uchwały antysmogowej

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021