artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.24.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów

artykuł nr 2

Zarządzenie ZW Nr 0050.22 .2021 Wójta Gminy Popów z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr ZW.0050.21.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Popów i stosowania uchwały antysmogowej

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr ZW.0050.20.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 01 luty 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Popów

artykuł nr 5

Zarządzenie ZW Nr 0050.17 .2021 Wójta Gminy Popów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie.

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021