artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.122.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 11 września 2023 roku w sprawie ustalania zasad najmu i użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń, wyposażenia, a także umieszczenia reklam w przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym hali Sportowej w Popowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów oraz zasad sporządzania umów.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr ZW.0050.121.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr ZW.0050.120.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr ZW.0050.117.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 8 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr ZW.0050.111.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022
2023