artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.168.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Popów

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr ZW.0050.160.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2024-2031.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr ZW.0050.159.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr ZW.0050.158.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022
2023