artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.37.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot zadania: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów".

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr ZW.0050.32.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 6 marca 2023r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników konkursu na opracowanie projektu logo i sloganu Gminy Popów

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr ZW.0050.31.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr ZW.0050.24.2021 z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr ZW.0050.30.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Popów.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr ZW.0050.29.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Popów.

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022
2023