artykuł nr 6

Uchwała w sprawie: nabycia działki nr 4126/2, 4147/3, 4131/1, 4141/3, 4142/3, 4143/3, 4144/3, 4146/1, 4140/5, 4118/1, 4152/2, 3320/1 o łącznej powierzchni 5726 m2 położonej w Rebielicach Królewskich

Uchwała Nr 49/VIII/2003 Rady Gminy Popów z dnia 30.06.2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC22 KB
artykuł nr 7

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 39/V/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r w sprawie wydatków inwestycyjnych Gminy Popów z uwzględnieniem funduszy programu SAPARD

Uchwała Nr 48/VII/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 29.05.2003 roku.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC25 KB
artykuł nr 8

Uchwała w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Rębielicach Królewskich oznaczonej jako działka nr 1896/2 o powierzchni 310m2

UCHWAŁA Nr 47/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC.11 KB
artykuł nr 9

Uchwała w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Wasoszu Górnym oznaczonej jako działka nr 31 o powierzchni 4750m2

UCHWAŁA NR 46/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC.11 KB
artykuł nr 10

Uchwała w sprawie: przekazania Sołectwu Rębielice Królewskie nieruchomości gruntowej do nieodpłatnego korzystania

UCHWAŁA Nr 45/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC.11 KB