artykuł nr 11

Uchwała w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

UCHWAŁA Nr 44/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23.04.2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC.11 KB
artykuł nr 12

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 18 z dnia 30 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 43/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23.04.2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC.15 KB
artykuł nr 13

Uchwała w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Zawadach

UCHWAŁA Nr 42/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC.11 KB
artykuł nr 14

Uchwała w sprawie: obciążenia nieruchomości gruntowych położonych w Popowie oznaczonych nr 212/1 i 213/1

Uchwała Nr 41/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23.04.2003 roku
artykuł nr 15

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 rok

UCHWAŁA Nr 40/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23 kwietna 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC.11 KB