artykuł nr 6

Uchwała Nr 56/IX/2003 z dnia 28.08.2003 r

Uchwała w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego, Sądu Pracy w Częstochowie
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC20 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 55/IX/2003 z dnia 28.08.2003

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 18/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC30 KB