artykuł nr 1

Uchwała Nr 61/X/2003 z dnia 11.09.2003 r

Uchwała w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Dokument w formacie.DOC21 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 60/X/2003 z dnia 11.09.2003 r

Uchwała w sprawie: nabycia działki nr D-4166 o pow. 2000m2 położonej w Rębielicach Królewskich
Załączniki:
Dokument w formacie.DOC20 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 59/IX/2003 z dnia 11.09.2003 r

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku
Załączniki:
Dokument w formacie.DOC22 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 58/IX/2003 z dnia 11.09.2003 r

Uchwała w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w latach 2004-2006 w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych inwestycji "Budowa oczyszczalni ścieków w Popowie, kanalizacji sanitarnej w Zawadach ul. Makuszyńskiego, Kręta, szkolna, Piwna, Kwiatowa, Wesoła, Jasna i budowa drogi w Rębielicach Królewskich ul. Opatowska"
artykuł nr 5

Uchwała Nr 57/IX/2003 z dnia 28.08.2003 r

Uchwała w sprawie: uchylenia uchwałhy Nr 54/VIII/2003 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy w Popowie do powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC20 KB