artykuł nr 1

Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 30.12.2003 r

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Zawadach i w Dąbrówce.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC21 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 87/XII/2003 z dnia 30.12.2003 r

Uchwała w sprawie: Zmiany Uchwały Nr 18/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC56 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 86/XII/2003 z dnia 30.12.2003 r

Uchwała w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC20 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 85/XII/2003 z dnia 30.12.2003 r

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC22 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 84/XII/2003 z dnia 30.12.2003 r

Uchwała w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2004 rok
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC20 KB