artykuł nr 1

Wzory druków informacji i deklaracji podatkowych

artykuł nr 2

Podatek rolny

W dniu 06.12.2006 r Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie:  obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów  2006 roku, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2007 rok. Treść uchwały na stronie http://www.bip.popow.akcessnet.net/upload/20070108145826s10fqjbngom8.doc
artykuł nr 3

Podatek od nieruchomości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości zostały uchwalone na sesji Rady gminy w dniu 06.12.2006 r uchwała Nr 9/II/2006. Treść uchwały http://www.bip.popow.akcessnet.net/upload/20070108140305vs73bi53ppk7.doc

artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych

Wysokość podatku od środków transportowych została uchwalona na sesji Rady Gminy w dniu 06.12.2006 r. Uchwała Nr 10/II/2006. Treść uchwały http://www.bip.popow.akcessnet.net/upload/200701081448428gcmj1g1fu3f.doc