artykuł nr 1

Uchwała Nr 93/XIV/2004 z dnia 26.02.2004 r

Uchwała w sprawie: nabycia własności nieruchomości rolnych położonych w Wąsoszu Górnym oznaczonych nr 190/1 i 196 o łącznej powierzchni 0,9850 ha stanowiącej własność pani Anety Leszczyńskiej na rzecz gminy Popów.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC21 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 92/XIV/2004 z dnia 26.02.2004 r

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr 93/V/99 RG Popów z dnia 27 lutego 1999 r w sprawie określenia obwodów szkół podstawowych w Gminie Popów.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC22 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 91/XIV/2004 z dnia 26.02.2004 r

Uchwała w sprawie: poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC20 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 90/XIV/2004 z dnia 26.02.2004 r

Uchwła w sprawie: Budżetu gminy na 2004 r
artykuł nr 5

Uchwała Nr 89/XIV/2004 z dnia 26.02.2004 r

Uchwała w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.