artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego