artykuł nr 1

Uchwała Nr 147/XXIV/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: zwolnienia z opłat od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
artykuł nr 2

Uchwała Nr 146/XXIV/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: wystąpienia ze Śląskiej Organizacji Turystycznej
artykuł nr 3

Uchwała Nr 143/XXIV/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w gminie Popów
artykuł nr 4

Uchwała Nr 128/XXII/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004r w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Płaczkii części wsi Płaczki, Antonie
artykuł nr 5

Uchwała Nr 127/XXII/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Dąbrowa i części wsi Dąbrowa-Wrzosy