artykuł nr 6

Uchwała Nr 126/XXII/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dabrowai części wsi Dąbrowa- Smolarze
artykuł nr 7

Uchwała Nr 125/XXII/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowosci - osady Popów Parcela
artykuł nr 8

Uchwała Nr 150/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: opinii przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych zespołu i ograniczenia działalnosci podstawowej
artykuł nr 9

Uchwała Nr 149/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Popów na 2004 r
artykuł nr 10

Uchwała Nr 148/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 31.12.2004 r w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2005 r