artykuł nr 11

Uchwała Nr 145/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 r
artykuł nr 12

Uchwała Nr 144/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: budżetu gminy na 2005 r
artykuł nr 13

Uchwała Nr 142/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Popów
artykuł nr 14

Uchwała Nr 141/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
artykuł nr 15

Uchwała Nr 138/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9.12.2004 r w sprawie: zmiany w budżecie gminy Popów na 2004 r