artykuł nr 16

Uchwała Nr 136/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9.12.2004 r w sprawie: przystąpienia Gminy Popów do porozumienia miedzygminnego "Pilotarzowego Programu LEADER+" i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel

artykuł nr 17

Uchwała Nr 132/XXII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: zmiany Uchwały Nr 24/IV/2003 z dnia 27 lutego 2003 r w sprawie Statutu Gminy Popów

artykuł nr 18

Uchwała Nr 129/XXII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z mienia gminy

artykuł nr 19

Uchwała Nr 124/XXII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie
artykuł nr 20

Uchwała Nr 123/XXII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie