artykuł nr 1

Uchwała Nr 179/XXIX/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 07.06.2005 r w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały33 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 178/XXIX/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 7.06.2005 w sprawie: uchylenia uchwały nr 177/XXVIII/2005 z dnia 24 maja 2005 r
Załączniki:
Treść uchwały32 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 177/XXVIII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.05.2005 r w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały33 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 176/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy z dnia 11.05.2005 r w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w roku 2006 w inwestycji " Kształtowanie centrum wsi miejscowości Popów poprzez budowę chodnika na odcinku pomiędzy kosciołem a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym in. Jana Długosza" w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Załączniki:
Treść uchwały21 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 175/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy z dnia 11.05.2005 r w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w roku 2006 remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rębielice Królewskie w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Załączniki:
Treść uchwały20 KB