artykuł nr 6

Uchwała Nr 174/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy z dnia 11.05.2005 r w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w roku 2006 budowy ciągów pieszych przy ul. Kręteji wesołej w miejscowości Zawady w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Załączniki:
Treść uchwały20 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 173/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 11.05.2005 r w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Popów
artykuł nr 8

Uchwała Nr 172/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 11.05.2005 r w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Rębielice Królewskie
artykuł nr 9

Uchwała Nr 171/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 11.05.2005 r w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Zawady
artykuł nr 10

Uchwała Nr 170/XXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2005 r w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zawadach
Załączniki:
Treść uchwały21 KB