artykuł nr 1

Uchwała Nr 223/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zborach
Załączniki:
Treść uchwały22 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 222/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Treść uchwały23 KB
artykuł nr 3

Uchwała 221/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Załączniki:
treść uchwały96 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 220/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: budżetu gminy na 2006 rok
Załączniki:
Treść uchwały34 KB
Załącznik do uchwały102 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 219/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki:
Treść uchwały21 KB
Załącznik do uchwały475 KB