artykuł nr 6

Uchwała Nr 218/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały35 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 217/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: opinii przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzez likwidację komórek organizacyjnych:

1. Poradni Reumatologicznej usytuowanej w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach ul. Szkolna 1

2. Gabinetu Fizjoterapii usytuowanego w Spitalu Rejonowym w Kłobucku ul. Waszyngtona 9

3. Gabinetu Fizykoterapii stanowiącego komórkę organizacyjnš Wiejskiego Oœrodka Zdrowia w Truskolasach ul. Opolska 8

Załączniki:
Treść uchwały21 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 216/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Popów z uwzględnieniem Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009
Załączniki:
Treść uchwały26 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 215/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów na 2005 rok
Załączniki:
Treść uchwały41 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 214/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Treść uchwały20 KB