artykuł nr 16

Uchwała Nr 208/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
artykuł nr 17

Uchwała Nr 207/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego uchwałą Nr 107/XVIII/2004 Rady Gminy Popów z dnia 29 czerwca 2004r.
Załączniki:
Treść uchwały24 KB
artykuł nr 18

Uchwła Nr 206/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawwie: upoważnienia Wójta Gminy Popów do ustalania wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Załączniki:
Treść uchwały21 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr 205/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Popów wprowadzonego Uchwałą Nr 163/XXXVI/2005 r. Rada Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały25 KB
artykuł nr 20

Uchwała Nr 204/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za prac oraz zasady przyznawania  nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2006 roku.
Załączniki:
Treść uchwały61 KB