artykuł nr 1

Karty typu A
wnioski o wydanie decyzji
wnioski o udzielanie wskazań lokalizacyjnych
wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=6930&type=A

Karty typu B
decyzje i postanowienia
wskazania lokalizacyjne

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=6930&type=B

Karty typu C
projekty: polityk, strategii, planów lub programów

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=6930&type=C

Karty typu D
polityki, strategie, plany lub programy

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=6930&type=D

Karty typu E
raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
analizy porealizacyjne
przeglady ekologiczne
raporty o bezpieczeństwie
dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=6930&type=E

Karty typu F
prognozy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dokumenty zawierajace informacje o przedsiewzieciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na srodowisko na jej teretorium
opracowania ekofizjograficzne
rejestry substancji niebezpiecznych
wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
rejestr poważnych awarii

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=6930&type=F

Karty typu G
wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=6930&type=G

Karty typu H
zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=6930&type=H

Karty typu I
inne dokumenty

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=6930&type=I

Wyszukiwanie kart w Wykazie:

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=6930