artykuł nr 51

Uchwała Nr 31/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub w służbie w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z nimi od 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990 r.
Załączniki:
Załącznik23 KB
artykuł nr 52

Uchwała Nr 30/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: zmian w budżecie gminy
Załączniki:
Treść uchwały47 KB
artykuł nr 53

Uchwała Nr 29/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Popów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 r
Załączniki:
Treść uchwały38 KB
artykuł nr 54

Uchwała Nr 28/IV/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 15 lutego 2007 r w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały41 KB
artykuł nr 55

Uchwała Nr 27/IV/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 15 lutego 2007 r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2007 roku.

Załączniki:
Treść uchwały54 KB