artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020

artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019

artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018

artykuł nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POPÓW ZA 2013R.

Dostępne kategorie:
Sprawozdania z wykonania budżetu