artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych

Załączniki:
Treść uchwały48 KB
artykuł nr 2

Podatek od nieruchomości

artykuł nr 3

Uchwała dotycząca obniżenia ceny skupu żyta