artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 192/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 192/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzienie na 2009 rok.
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 191/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 191/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 190/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 190/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2010r.
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 189/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 189/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie:gminnego programu profiaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w na 2010 rok
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 188/XXXII/2009

UCHWAŁA NR 188/XXXII/2009 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie: Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Aministracyjnego Oświaty Samorządowej w Gminie Popow