artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 20/III/2010

UCHWAŁA NR 20/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 19/III/2010

UCHWAŁA NR 19/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2011-2021
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 18/III/2010

UCHWAŁA NR 18/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 17/III/2010

UCHWAŁA NR 17/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wąsosz Górny
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 16/III/2010

UCHWAŁA NR 16/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku