artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych

artykuł nr 2

Podatek leśny

artykuł nr 3

Podatek rolny

artykuł nr 4

Podatek od nieruchomości